лазерно маркирани (гравирани) изделия

Лазерния лъч, като средство за лазерно маркиране (гравиране), позволява фино и прецизно да се обработват метални изделия в областта на машиностроенето и рекламата.

Лазерното маркиране се осъществява чрез повърхностно, безконтактно изменение в структурата на обработвания детайл без да се нарушава неговата цялост, като се получава трайно контрастно изображение.

Лазерните системи за маркиране, с които разполага фирмата позволяват получаване на черна контрастна гравировка върху бели или сиви изделия, както и изгаряне на покритието на детайла до достигане на основния материал.